010-59770511

sales@cetindustry.com.cn

                                                                   
安全带D-10202C攀风
    发布时间: 2016-04-15 11:06    
MASTER系列-风电专用安全带


MASTER系列-工业通用安全带D-10202C 攀风

 • 穿戴方便 
 • 易于调节  
 • 全身式安全带,五挂点设计,满足用于防坠、限位功能;
 • 胸前与背后挂点用于连接防坠落系统;
 • 腰部两侧挂点用于连接工作限位系统;
 • 腹部挂点可配合助爬器、免爬器使用;
 • 宽式半坚硬腰带给予使用者良好的支撑;
 • 加装耐磨背板,攀爬塔筒时可倚靠塔筒壁,节省体力,减缓安全带磨损,提升安全性;
 • 肩带、腰带、腿带均采用铝制快插扣设计,穿着方便、快捷(只有同时打开快插扣的两个锁扣才能其打开,以避免误操作造成危险隐患);
 • 腰带备有挂物环、小型工具袋可承载20kg。
 • 重量:2170g

符合CE标准 EN361 EN358