010-59770511

sales@cetindustry.com.cn

                                                                   
绳索AR-05系列
    发布时间: 2016-03-21 16:12    
防火速降静态绳索防火速降静态绳索  
AR-05系列

  • 可耐500℃高温,消防专用速降绳索;
  • 非常好的抓握手感,耐磨,可靠;

类型 直径(mm) 延展率 重量(g/m) 破断负荷(kN)
AR-05-11 
10.5 2.5% 74 43