010-59770511

sales@cetindustry.com.cn

                                                                   
绳索AR-TSP03系列
    发布时间: 2016-03-21 16:04    
内外一体静态绳索内外一体静态绳索  
AR-TSP03系列

  • 内外一体编织技术;避免了绳索末端外皮与绳芯的位移,保证了绳索操作的安全性与舒适性;
  • 避免了绳索与器械配合时局部绳索外皮的堆叠,保证了绳索操作的安全性;
  • 内外一体编织技术保证了负载的均匀,保证了绳索更长的使用寿命;
  • 内外一体编织技术保证绳索即使局部纤维受损也不会影响绳索整体安全性;
  • 内外一体编织技术保证绳索提供更好的抓握力,无论是与器械配合,还是徒手操作,都有更好的适应性。

类型 直径(mm) 延展率 重量(g/m) 破断负荷(kN)
AR-TP03-10.5
10.5 <3.5% 78 28
AR-TP03-11.5 11 <3.5% 90 33